1. <rt id="hl5d5"></rt>
    1. 科海工程检测有限公司

     一类防雷建筑物

     一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、人工品等大量爆炸物质的建筑物因电火花而引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡者。

     二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。

     三、具有1区爆炸危险环境的建筑物因电火花而引起爆炸会造成巨大坡坏和人身伤亡者。


     赢咖账号注册 66| 992| 411| 106| 61| 86| 912| 409| 397| 992| 691| 815| 584| 485| 514| 221| 766| 378| 568| 341| 217| 407| 601| 770| 741| 427| 695| 835| 946| 991| 491| 668| 808| 213| 262| 377| 690| 586| 866| 312| 955|